Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined index: host in DatabaseConnection_mysql->__construct() (line 37 of /www/htdocs/demo-rekrutacja/includes/database/mysql/database.inc).
Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

ul. M. Oczapowskiego 5

10-957 Olsztyn

tel. 89 523-34-05, 523-36-40

fax. 89 523-38-27

www.uwm.edu.pl/wbz

e-mail: wbz@uwm.edu.pl

Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. M. Oczapowskiego 1A

10-967 Olsztyn

tel. 89 523-44-48, 523-42-48

fax. 89 523-44-68

www.uwm.edu.pl/wbiol

e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

ul. R. Prawocheńskiego 15

10-957 Olsztyn

tel. 89 523-39-77, 523-45-04,

fax. 89 523-34-77

http://wgipb.uwm.edu.pl/

e-mail: wgipb@uwm.edu.pl

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ul. M. Oczapowskiego 8

10-718 Olsztyn,

tel. 89 523-33-16

fax. 89 523-48-31,

www.uwm.edu.pl/wksir

e-mail: dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Słoneczna 54

10-710 Olsztyn

tel. 89 524-60-33

fax. 89 524-60-89

http://wmii.uwm.edu.pl ;

e-mail: wmii@matman.uwm.edu.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. M. Oczapowskiego 14

10-957 Olsztyn

tel./fax. 89 523-34-40

tel. 89 523-39-93

www.uwm.edu.pl/wmw

e-mail: medwet@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

ul. M. Oczapowskiego 4

10-720 Olsztyn

tel. 89 523-47-57, 89 523-44-46,

fax. 89 523-47-66, 89 523-45-20

www.uwm.edu.pl/wne

e-mail: wne@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Medycznych

Wydział Nauk Medycznych

ul. Żołnierska 14 C

10-561 Olsztyn

tel. 89 524-61-01

tel./fax: 89 524-61-14

www.uwm.edu.pl/wnm

e-mail: wnm@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

ul. Żołnierska 14

10-561 Olsztyn

tel. 89 524-62-07, 89 524-62-71

fax. 89 524-62-88

www.uwm.edu.pl/wns

e-mail: wns@uwm.edu.pl

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku

ul. M. Oczapowskiego 5

10-719 Olsztyn

tel. 89 523-34-21, 89 523-42-57, 89 523-33-82

fax. 89 523-36-51

www.wnos.uwm.edu.pl

e-mail: wnos-dziekanat@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych

ul. M. Oczapowskiego 11

10-736 Olsztyn

tel./fax. 89 523-34-76,

tel. 89 523-36-23

www.uwm.edu.pl/wnt

e-mail: mechanik@uwm.edu.pl

Wydział Sztuki

Wydział Sztuki

ul. F. Szrajbera 11

10-007 Olsztyn

tel. 89 524-52-25

fax. 89 524-52-27

www.uwm.edu.pl/ws

ws@uwm.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

ul. Warszawska 98

10-702 Olsztyn

tel. 89 524-64-31, 89 524-64-26

fax. 89 535-15-97

www.uwm.edu.pl/wpia

e-mail: wpia-dzienne@uwm.edu.pl ;

wpia-zaoczne@uwm.edu.pl

Wydział Teologii

ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 15

10-041 Olsztyn

tel/ fax. 89 523-89-46

www.uwm.edu.pl/wt

e-mail: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

ul. T. Kościuszki 23

19-300 Ełk

tel. 87 621-60-76; 87 621-07-07

www.uwm.edu.pl/wstis

e-mail: wstis@uwm.edu.pl

 

 

Wydziały i kierunki

Lp.

Wydział

Kierunki studiów

 1.  

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

ul. M. Oczapowskiego 5

10-957 Olsztyn

tel. 89 523-34-05, 523-36-40

fax. 89 523-38-27

www.uwm.edu.pl/wbz

e-mail: wbz@uwm.edu.pl

 • bioinżynieria produkcji żywności,

 • zootechnika,

 • zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii,

 1.  

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. M. Oczapowskiego 1A

10-967 Olsztyn

tel. 89 523-44-48, 523-42-48

fax. 89 523-44-68

www.uwm.edu.pl/wbiol

e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl

 • biologia

 • biotechnologia

 • mikrobiologia

 1.  

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

ul. R. Prawocheńskiego 15

10-957 Olsztyn

tel. 89 523-39-77, 523-45-04,

fax. 89 523-34-77

http://wgipb.uwm.edu.pl/

e-mail: wgipb@uwm.edu.pl

 • budownictwo

 • geodezja i kartografia

 • gospodarka przestrzenna,

 • inżynieria kosmiczna

 1.  

Wydział Humanistyczny

ul. K. Obitza 1

10-725 Olsztyn

tel. 89 524-63-92

fax. 89 535-14-86;

www.uwm.edu.pl/human

e-mail: dziekan1.human@uwm.edu.pl

 

 • analiza i kreowanie trendów,

 • dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

 • filologia polska

 • filologia (w tym filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, filologia rosyjska z językiem angielskim, specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego, specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego, specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego)

 • filozofia

 • historia

 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 • logopedia

 • stosunki międzynarodowe

 • wojskoznawstwo

 1.  

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ul. M. Oczapowskiego 8

10-718 Olsztyn,

tel. 89 523-33-16

fax. 89 523-48-31,

www.uwm.edu.pl/wksir

e-mail: dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

 • architektura krajobrazu

 • gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi,

 • leśnictwo

 • ochrona środowiska

 • odnawialne źródła energii

 • ogrodnictwo

 • rolnictwo

 1.  

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Słoneczna 54

10-710 Olsztyn

tel. 89 524-60-33

fax. 89 524-60-89

http://wmii.uwm.edu.pl ;

e-mail: wmii@matman.uwm.edu.pl

 • informatyka

 • matematyka

 1.  

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. M. Oczapowskiego 14

10-957 Olsztyn

tel./fax. 89 523-34-40

tel. 89 523-39-93

www.uwm.edu.pl/wmw

e-mail: medwet@uwm.edu.pl

 • weterynaria

 1.  

Wydział Nauk Ekonomicznych

ul. M. Oczapowskiego 4

10-720 Olsztyn

tel. 89 523-47-57, 89 523-44-46,

fax. 89 523-47-66, 89 523-45-20

www.uwm.edu.pl/wne

e-mail: wne@uwm.edu.pl

 • ekonomia

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 1.  

Wydział Nauk Medycznych

ul. Żołnierska 14 C

10-561 Olsztyn

tel. 89 524-61-01

tel./fax: 89 524-61-14

www.uwm.edu.pl/wnm

e-mail: wnm@uwm.edu.pl

 • dietetyka

 • kierunek lekarski

 • pielęgniarstwo

 • ratownictwo medyczne

 1.  

Wydział Nauk Społecznych

ul. Żołnierska 14

10-561 Olsztyn

tel. 89 524-62-07, 89 524-62-71

fax. 89 524-62-88

www.uwm.edu.pl/wns

e-mail: wns@uwm.edu.pl

 • bezpieczeństwo narodowe,

 • pedagogika,

 • pedagogika specjalna,

 • pedagogika wczesnej edukacji,

 • politologia

 • praca socjalna

 • socjologia

 1.  

Wydział Sztuki

ul. F. Szrajbera 11

10-007 Olsztyn

tel. 89 524-52-25

fax. 89 524-52-27

www.uwm.edu.pl/ws

ws@uwm.edu.pl

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 1.  

Wydział Nauk Technicznych

ul. M. Oczapowskiego 11

10-736 Olsztyn

tel./fax. 89 523-34-76,

tel. 89 523-36-23

www.uwm.edu.pl/wnt

e-mail: mechanik@uwm.edu.pl

 

 • energetyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • technika rolnicza i leśna,

 • technologia drewna

 1.  

Wydział Nauki o Żywności

Plac Cieszyński 1

10-726 Olsztyn

tel. 89 523-34-01, 89 523-36-14, 89 523-49-83

fax. 89 523-36-27, 89 523-42-30

www.uwm.edu.pl/wnz

e-mail: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

 • broker innowacji w przemyśle spożywczym

 • gastronomia – sztuka kulinarna

 • inżynieria chemiczna i procesowa

 • technologia żywności i żywienie człowieka

 • towaroznawstwo

 1.  

Wydział Nauk o Środowisku

ul. M. Oczapowskiego 5

10-719 Olsztyn

tel. 89 523-34-21, 89 523-42-57, 89 523-33-82

fax. 89 523-36-51

www.wnos.uwm.edu.pl

e-mail: wnos-dziekanat@uwm.edu.pl

 • gospodarowanie zasobami wodnymi,

 • inżynieria akwakultury

 • inżynieria środowiska

 • ochrona środowiska

 • rybactwo

 • turystyka i rekreacja

 1.  

Wydział Prawa i Administracji

ul. Warszawska 98

10-702 Olsztyn

tel. 89 524-64-31, 89 524-64-26

fax. 89 535-15-97

www.uwm.edu.pl/wpia

e-mail: wpia-dzienne@uwm.edu.pl ;

wpia-zaoczne@uwm.edu.pl

 • administracja

 • administracja i cyfryzacja

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • prawo

 1.  

Wydział Teologii

ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 15

10-041 Olsztyn

tel/ fax. 89 523-89-46

www.uwm.edu.pl/wt

e-mail: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl

 • nauki o rodzinie

 • prawo kanoniczne

 • teologia

 1.  

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

ul. T. Kościuszki 23

19-300 Ełk

tel. 87 621-60-76; 87 621-07-07

www.uwm.edu.pl/wstis

e-mail: wstis@uwm.edu.pl

 

 • administracja

 • geodezja i kartografia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

TWITTER

Sorry, twitter is currently unavailable.